Víte, kdo jsou geniátoři?

Jsou to lidé z nejrůznějších oborů – z oblasti vědy, zdravotnictví, školství, průmyslu i řemesel. Zaměřují se zejména na mladé lidi a snaží se objevit, v čem je kdo geniální. Geniátoři jsou tedy lidé, kteří pomáhají vytvářet potenciální génie. Sdružují se i v naší neziskové organizaci Věda a technika na dosah, z.ú..

Koho mezi námi můžete najít?

Třeba chemika prof. RNDr. Juraje Ševčíka, PhD., bývalého děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, bioložku Mgr. Jolantu Rozowskou, koordinátorku polského projektu Malopolski Uniwersytet dla Dzieci, rekreoložku Mgr. Michaelu Kratochvílovou, mistryni světa v raftingu, pedagoga Marka Kmeta, zakladatele a ředitele slovenské vzdělávací instituce Educon, matematičku Mgr. Blanku Krausovou, iniciátorku a hlavní manažerku projektu muzea vědy Pevnost poznání v Olomouci, a mnoho dalších.

Věda a technika na dosah

Cílem naší neziskové organizace je především zvýšení všeobecného povědomí o technických a přírodních vědách. Usilujeme též o podporu manuální zručnosti, rozvíjení badatelských schopností mladých lidí a jejich kreativity. Důraz klademe zejména na všestrannost zprostředkovávaných vědeckých poznatků a technických inovací a na jejich zpřístupňování všem, kdo o ně projeví zájem.

Spolupracujeme se nejrůznějšími subjekty – školami, průmyslovými podniky, médii, neziskovými organizacemi i zdravotnickými zařízeními.

Naši členové mají v oblasti popularizace vědy více než patnáctileté zkušenosti. Stáli například u zrodu první dětské univerzity v České republice (Univerzita dětského věku při PřF UP v Olomouci od 2007, Přírodovědných jarmarků tamtéž od 2000, Přírodovědného časopisu PŘČA od 2007).

Co vše u nás najdete

Kromě popularizace technických a přírodních věd se zaměřujeme také na podporu badatelsky orientované výuky ve formálním i neformálním vzdělávání a polytechnické výuky. Shromažďujeme poznatky vědy, které nejsou součástí výukových osnov, a dáváme jim formy přístupné pro všechny stupně a formy vzdělávacích aktivit. Poskytujeme rovněž konzultace a metodické poradenství v oblasti popularizace technických a přírodovědných oborů, badatelsky orientované výuky a polytechnické výchovy.

Nezapomínáme ani na publikační činnost v oblasti vzdělávání – najdete ji u nás ve všech formách (tisk, multimédia, filmy, SW programy). Produkujeme popularizačně-zážitkové aktivity (např. larpové hry, tábory, noci vědců apod.) a vyvíjíme výukové pomůcky, „chytré hračky“, interaktivní exponáty.

Naše spolupráce:

Chcete-li se vy, nebo vaše děti zapojit do jednotlivých aktivit, budeme rádi za nové nápady a inspiraci. Uvítáme mezi sebou další kolegy se zájmem o produkci géniů. :-))